Persberichten 

23-08-2013

Rabobank Nederland vervangt Friesland Bank N.V. als uitgevende instelling van bepaalde effecten

Op 22 augustus 2013 hebben Friesland Bank N.V. en Migratie FB Schuldtitels B.V. een voorstel tot juridische splitsing gedeponeerd bij de betreffende Kamer van Koophandel. Het is thans voorzien dat deze splitsing op of omstreeks 1 oktober 2013 van kracht zal zijn. Tegelijkertijd hebben Migratie FB Schuldtitels B.V. en Rabobank Nederland (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.) een voorstel tot juridische fusie gedeponeerd bij de betreffende Kamer van Koophandel. Het is thans voorzien dat deze fusie van kracht wordt één dag nadat voornoemde juridische splitsing van kracht is.

Het splitsingsvoorstel beschrijft onder meer het juridische proces voor de overdracht van de Obligaties (zoals hierna gedefinieerd) door Friesland Bank N.V. aan Migratie FB Schuldtitels B.V. Na de splitsing, maar voordat de fusie van kracht zal zijn, zullen de aandelen in Migratie FB Schuldtitels B.V. worden overgedragen van Friesland Bank Holding N.V. aan Rabobank Nederland. Het fusievoorstel beschrijft het juridische proces voor de fusie tussen Migratie FB Schuldtitels B.V. en Rabobank Nederland. Migratie FB Schuldtitels B.V. zal als gevolg van de fusie ophouden te bestaan. Ten gevolge hiervan zal Rabobank Nederland onder meer de uitgevende instelling van de Obligaties (zoals hierna gedefinieerd) worden en zullen alle rechten en verplichtingen van Friesland Bank N.V. in verband met de Obligaties overgaan op Rabobank Nederland.

De vervanging van Friesland Bank N.V. door Rabobank Nederland als uitgevende instelling houdt verband met de volgende effecten:

EUR 8.900.000 (Zero coupon) Obligaties met looptijd van 10 jaar
Uitgegeven op 21 oktober 2008 onder het EUR 3.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0394088057, Common Code: 39408805)
EUR 25.000.000 4,25% Obligaties met looptijd tot 14 december 2016
Uitgegeven op 14 december 2006 onder het EUR 3.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0279033046, Common Code: 027903304)
EUR 25.000.000 Obligaties met variabele rente en looptijd tot december 2016
Uitgegeven op 8 december 2006 onder het EUR 3.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0278233431, Common Code: 27823343)
EUR 25.000.000 Obligaties met variabele rente en looptijd tot 15 februari 2016
Uitgegeven op 15 februari 2006 onder het EUR 3.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0244347612, Common Code: 024434761)
EUR 10.000.000 Achtergestelde obligaties met vaste rente en looptijd tot december 2025
Uitgegeven op 29 december 2005 onder het EUR 3.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0239154643, Common Code: 023915464)
EUR 50.000.000 Achtergestelde obligaties met vaste rente en looptijd tot 8 januari 2016
Uitgegeven op 28 december 2005 onder het EUR 3.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0239147514, Common Code: 023914751)
EUR 25.000.000 3,90% Obligaties met looptijd tot 10 februari 2015
Uitgegeven op 10 februari 2005 onder het EUR 2.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0211806293, Common Code: 021180629)
EUR 10.000.000 5,32% Achtergestelde obligaties met looptijd tot februari 2024
Uitgegeven op 26 februari 2004 onder het EUR 2.000.000.000 Debt Issuance Programme
(ISIN: XS0186400403, Common Code: 018640040)

(gezamenlijk, de Obligaties)

De gedeponeerde splitsingsdocumenten, inclusief een beschrijving van de over te dragen vermogensbestanddelen, en de gedeponeerde fusiedocumenten, zijn beschikbaar voor raadpleging bij de Kamers van Koophandel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. J.J. Wessels
E j.wessels@frieslandbank.nl
Leeuwarden, 23 augustus 2013

Contact

J. Rinzema (Persvoorlichter)
06 - 51 50 56 00