Telebankieren

Producten aanvragen bij Friesland Bank niet meer mogelijk.

Veel gestelde vragen over dit onderwerp

Betalen - Telebankieren

Wilt u er zeker van zijn dat betalingen naar de bank zijn verzonden?print

Kijk dan in Binnenlands Betalingsverkeer bij de optie ‘Historie opdrachten’. Staat bij de opdracht in de kolom ‘Status bestandsbeheer’, ‘Verzonden’ weet u zeker dat de opdrachten naar de bank is verzonden.

In het hoofdscherm is dit na te gaan via de optie ‘Bestandsbeheer’. Zoek het bestand wat ingezonden is en kijk of in de kolom ‘Status’, ‘Succesvol’ staat vermeld.

Welk type betalingen kan ik via het BusinessPlus versturen?print

U kunt via BusinessPlus alle voorkomende binnenlandse betalingsbestanden versturen. Ook bestanden met buitenlandse betalingen, of spoedbetalingen en incasso’s worden volledig ondersteund. In het buitenlandse betalingsverkeer wordt het formaat BTL91 ondersteund. In het binnenlandse verkeer is dat het bekende bestandsformaat Clieop03.

De Service Desk is bereikbaar op (058) 299 55 99.

print

Onderwerp: SEPA-deadline bij Friesland Bank verstrijkt over minder dan twee maanden

Friesland Bank stopt haar dienstverlening


Vorig jaar hebben wij u opgeroepen om de overstap naar de SEPA-betaalproducten bij de Rabobank zo snel als mogelijk, maar voor 1 februari 2014 af te ronden.

Ondanks het feit dat inmiddels voor SEPA een coulanceperiode van kracht is tot augustus 2014 geldt dit niet voor Friesland Bank. Friesland Bank stopt in fases met haar dienstverlening. Vanaf 1 april 2014 worden complexe zakelijke betaalproducten niet meer ondersteund.

Onder complexe betaalproducten verstaan we:
•             incasso opdrachten aanleveren en/of
•             directe aanlevering van betaalopdrachten aan Equens  en/of
•             verspreiden van acceptgiro’s en/of
•             iDEAL-acquiring thin MPI (iDEAL Zakelijk Plus)

Wat betekent dit voor u?
Als u al een nieuwe rekening bij de Rabobank heeft, is ook de Overstapservice voor u aangezet. Als dat vóór 1 december 2013 is gebeurd, worden bovenstaande  betaalproducten en –diensten bij Friesland Bank binnenkort beëindigd. Zodra de Overstapservice daarna is aangezet, geldt dat bovenstaande producten 56 dagen na de ingangsdatum van de Overstapservice automatisch worden beëindigd, maar uiterlijk op 31 maart 2014. Vanaf 1 april a.s. ondersteunt Friesland Bank bovenstaande producten niet meer.

Over de ingangsdatum van de Overstapservice bent of wordt u door de Rabobank apart geïnformeerd.

Vragen?
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Advies Desk Zakelijk van Friesland Bank via telefoonnummer (058) 299 55 99.

 

TelebankPakket BusinessPlus

Helder en inzichtelijk

TelebankPakket BusinessPlus heeft een inzichtelijke opbouw met verschillende modules, uitgebreide mogelijkheden en een gunstige prijsstelling. Het BusinessPlus Pakket geeft u rust door inzicht.

De voordelen van Telebankieren

 • Sneller informatie opvragen
 • Efficiënter debiteurenbeheer
 • Betalingsopdrachten voor binnen- en buitenland snel afhandelen
 • Snel en duidelijk inzicht in valutair saldo en liquiditeitenbeheer
 • Diverse zoek- en selectiemogelijkheden
 • Koppeling met financiële administratiepakketten
 • Sepa betalingen mogelijk

Kenmerken

 • Een volledig bankafschrift op uw beeldscherm opvragen en uitprinten. Door de uitgebreide selectie- en zoekmogelijkheden kunt u geboekte mutaties afzonderlijk bekijken.
 • De module binnenlands betalingsverkeer voert alle betalingsopdrachten in euro’s uit.
 • De module buitenlands betalingsverkeer voert naast opdrachten in euro’s de opdrachten uit in diverse andere valuta’s, zoals USD, CHF, GBP etc. Standaard, periodieke of spoedopdrachten worden snel verzonden. Betalen naar het buitenland is nu heel eenvoudig.
 • Via de basismodule, waarin de rekeninginformatie wordt getoond, kunt u het valutaire saldo opvragen en afdrukken. In één oogopslag ziet u het valutaire saldo van al uw rekeningen.
 • Heeft u met de bank een incasso-contract afgesloten, dan kan de module Incasso worden gebruikt om de incasso-opdrachten voor verwerking bij Interpay aan te bieden. Het totaalbedrag wordt eenvoudig op uw rekening bijgeschreven.
 • Ook is het mogelijk vanuit financiële administratiepakketten aangemaakte betaalbestanden via BusinessPlus te versturen. Is uw betalingsverkeer omvangrijk, dan boekt u hiermee aanzienlijke tijdwinst.
 • Agenda-functie zo kunt u de betalingsopdrachten op datum plannen; deze worden dan op de door u aangegeven data door de bank uitgevoerd.
 • In BusinessPlus kunt u de ontvangen rekeninginformatie rechtstreeks koppelen aan uw financiële administratie. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om de van de bank ontvangen rekeningmutaties rechtstreeks te matchen met de gegevens in uw financiële administratie. Dit kan, afhankelijk van de aantallen mutaties, tot aanzienlijke besparingen in de verwerkingskosten leiden.
 • In de rapportage kunnen ook de G-rekening of uw rekening(en) in Vreemde Valutarekeningen worden opgenomen. Ook is het mogelijk om intradagmeldingen te raadplegen. Met de zoekmogelijkheid kunt u snel en trefzeker specifieke informatie over verzonden of ontvangen betalingen opzoeken.

Beveiliging van uw gegevens

Wij hebben doeltreffende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik. Om toegang tot het programma te krijgen, maakt u gebruik van een persoonlijke toegangscode. Aan deze toegang kunnen per gebruiker verschillende rechten worden gekoppeld, zodat per individuele gebruiker een profiel kan worden samengesteld. Daarnaast heeft u een PINcode nodig om toegang tot de bankserver te krijgen. Alle informatie tussen u en de bank wordt gecodeerd verzonden.

Nieuwe ontwikkelingen

Omdat wij ook in de toekomst uw financiële belangen zo efficiënt mogelijk willen behartigen. Indien er verbeteringen worden doorgevoerd in de software van BusinessPlus, ontvangen alle gebruikers een update. Dit geeft u de garantie dat u met BusinessPlus steeds bij de tijd blijft.

Technische eisen

Het systeem draait moeiteloos op een Windows PC, vanaf versie XP, met internetverbinding.

print

Tarieven Telebankieren

Transactietarieven Tarief
TelebankPakket BusinessPlus  

Entreebedrag

Hiervoor ontvangt u de software en handleiding alsmede een toegangscode voor de communicatie met Friesland Bank. Daarnaast wordt de software (verplicht) door de bank geïnstalleerd op maximaal twee werkstations.

Eenmalig € 150,00
Bij meer dan twee werkstations geldt een toeslag van € 100,- ongeacht het aantal werkstations. Voor het uitvoeren van een eerste installatie wordt geen km-vergoeding in rekening gebracht.  

Abonnement
Telebankieren - basismodule + Cash management Plus

 
Per maand

 

€ 8,00

Telebankieren - incassomodule

Per maand

€ 3,50

Informatiekosten¹ Per mutatie

€ 0,085

TelebankPakket Business
Geen nieuwe verkoop

Abonnement
Telebankieren - basismodule

Per maand

€ 8,50

Informatiekosten¹ Per mutatie

€ 0,085

Incidenteel

Herverstrekking van bankdiskette met toegangs-code

€ 11,50

Herverstrekking van installatie CD-rom

€ 15,00

Herinstallatietarief per uur (exclusief km-vergoeding van € 0,28 per km)

€ 68,00

Helpdesk Elektronisch Bankieren
Services calls per call gratis

¹ Informatiekosten zijn kosten die worden berekend voor het beschikbaar stellen van rekeninginformatie in telebankieren en internetbankieren. Vanaf 50.000 mutaties per jaar maatwerktarief mogelijk.

Wij houden ons het recht voor vermelde tarieven te herzien, indien de ontwikkelingen in het betalingsverkeer daartoe aanleiding geven. In voorkomende gevallen zullen wij de gewijzigde tarieven publiceren.

print

Actuele storingen

Op maandagavond tussen 17.00 tot 19.00 uur kan het voorkomen dat wij onderhoud uitvoeren aan onze systemen. Telebankieren kan tijdens deze periode niet bereikbaar zijn.

print

Telefoon

Wilt u iemand spreken, bel dan met onze Service Desk.
Telefoonnummer: (058) 299 55 99
Bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 21.00 uur